Aktuellt

Kvalitet i mellanmålshyllan

Mellanmål som är redo att ätas direkt är en viktig produktgrupp för konsumenterna. I en hektisk vardag vill man spara tid och göra det enkelt för sig.

De flesta finländare är medvetna om hälsoaspekter i kosten. 65 % av finländarna ägnar ganska, eller extra mycket, uppmärksamhet åt att äta hälsosamt och näringsrikt. 

De tre främsta faktorerna som bidrar till hälsosamma mellanmål är enligt konsumenterna ett bra näringsinnehåll, inget extra tillsatt socker och ingredienser av hög kvalitet.

Konsumenterna anser att det nuvarande utbudet av färdiga mellanmålsprodukter i butikerna lämnar en del övrigt att önska. Hälsoaspekter, kvalitet och ansvarsfullhet får dåliga betyg.

Enligt konsumenterna är de mellanmålsprodukter som finns på marknaden: 

Som ny mellanmålstillverkare vill Maqu förbinda sig till att tydligt förbättra kvaliteten inom sin egen produktkategori. Vi har sammanställt ett antal #maquprinciper som beskriver det vi förbinder oss till, vad vi vill erbjuda våra kunder och allt det vi tar hänsyn till i vår produktutveckling och verksamhet.

Ett bra mellanmål ska självklart vara både gott, nyttigt, näringsrikt och ansvarsfullt på samma gång.

Nu är det dags för mellanmålstillverkarna att lyssna på konsumenten.


PS. Informationen baserar sig på konsumentundersökningar som har utförts av Maqu. 1000 finländare har besvarat enkäten.